لوگوی شرکت سگال آذر

*  نام تعاونی: تعاونی سگال آذر 
*  نام کامل: تعاونی صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای 427 سگال آذر
* نام مدیرعامل: مجیدپورشریفی            
* سال تاسيس: 1373
*  شماره ثبت: 6581     
*  تعداد اعضاء: 9 نفر
* کد اقتصادی: 411166615775
* شناسه ملی: 10200126099


   641    ادامه مطلب

 

مجید پورشریفی –  متولد 1341  تبریز – دارای مدرک لیسانس مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه تبریز در سال 1367
سوابق کاری:
-    سرپرست گروهای کارشناسی و تخصصی واحد مهندسی پتروشیمی تبریز از سال 1367 لغایت 1372
-    رئیس نصب و ساخت طرح تولید کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه از سال 1372 لغایت 1373
-    رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه های پتروشیمی تبریز از سال 1373 لغایت 1375
-    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سگال آذر از سال 1373 تا کنون


   791    ادامه مطلب

 

افتخارات کسب شده (چهار عنوان برتر ملی – نه عنوان برتر استانی و منطقه ای):
-    تعاونی برتر ملی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر در سال 95
-    تقدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در سال 95
-    واحد نمونه خدمات فنی و مهندسی در سال 94
-    تعاونی برتر ملی (تداوم ملی) در دهمین جشنواره تعاونی های برتر در سال 94
-    تعاونی ویژه ملی در نهمین جشنواره تعاونی های برتر در سال 93


   588    ادامه مطلب

 

تعاونی سگال آذر با ایمان و اعتقاد به اصل تعاون و بر مبنای اهداف تعاون یعنی:  ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛  قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و با هدف بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود؛  توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه اعضاء، تشکیل و در این راستا به لطف خدواند و مساعد مسئولین به اهداف خود رسیده است.


   583    ادامه مطلب

 

-    عدم امکان بهره مندی سریع و آسان تعاونی ها از تسهیلات بانکی با بهره مناسب
-     عدم اجرای دقیق بخشی از قوانین جاری کشور در خصوص تعاونی ها
-    عدم وجود نقدینگی کافی تولید کنندگان و کارآفرینان
-     عدم تصمیم گیری بموقع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و منطقه توسط مسئولین


   576    ادامه مطلب