کارفرماي پروژه

نوع و فعالیت کاری

سمت

تاریخ شروع

شرکت سگال آذر مدیریت پروژه های عمرانی و صنعتی مدیر عامل 1375
پتروشیمی تبریز مدیریت رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه ها  1373
پتروشیمی ارومیه طرح تولید کریستال ملامین رئیس نصب  و ساخت  1372
پتروشیمی تبریز مدیریت سرپرست گروه های کارشناسی و تخصصی واحد مهندسی 1367

 

 کارفرماي پروژه

نوع و فعالیت کاری

سمت

تاریخ شروع

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عملیات اجرائی انتقال آب از رودخانه ارس به دشت های یکانات، هرزندات و سد هرزندات- انتقال آب از مخزن RES1 به ایستگاه پمپاژ PS3 مدیر پروژه 1394
شركت آب منطقه اي اردبیل عملیات اجرائی احداث سیفون دره رود در مسیر کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه مدیر پروژه 1394
شركت آب منطقه اي آذربايجان غربی اجراي بخش دوم كانال RMC و خطوط لوله اصلي نواحي عمراني طرح آغ چاي مدیر پروژه 1391
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی آقبلاغ مدیر پروژه 1391
شركت آب منطقه اي اردبیل احداث کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه مدیر پروژه 1390
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عمليات اجرائي ايستگاه پمپاژ، خط انتقال و توزيع آب كشاورزي سد گلفرج مدیر پروژه 1389
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عملیات اجرائی دیوار آب بند سد قیصرق سراب مدیر پروژه 1389
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عملیات اجرائی سد خاکی گلفرج جلفا و کانالهای اصلی انتقال مدیر پروژه 1384
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی یک مدیر پروژه 1382
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي طرح آبرسانی به شهر هشتجین  مدیر پروژه 1379
دانشگاه علوم پزشكي تبريز   اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی  مدیر پروژه 1378
شركت ايدم   اجرای تاسیسات صنعتی تست موتور ایدم مدیر پروژه 1378
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي احداث خط انتقال فاضلاب شهر سراب مدیر پروژه 1376
شرکت فروشگاه های رفاه مدیر پروژه  های اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و تعمیر و نگهداری فروشگاه رفاه شماره یک تبریز  مدیر پروژه 1375
پتروشیمی تبریز امور مهندسی ناظر ارشد تجهیزات و دستگاههای مکانیکی 1369
شرکت تدبیر بنا تاسیسات زیر بنائی محوطه دانشگاه تبریز معاون کارگاه 1368

 

 کارفرماي پروژه

نوع و فعالیت کاری

سمت

تاریخ شروع

موسسه جهاد نصر احداث مزارع بارانی واحد E2 شبکه فرعی آبیاری و زهکشی عین خوش مدیر پروژه 1393
 سازمان آب و برق استان خوزستان عمليات اجرائي شبكه فرعي آبياري و زهكشي ناحيه عمراني داريون سه مياناب شوشتر( تهيه و نصب كانالت) مدیر پروژه 1392
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي عمليات اجرائي ايستگاه پمپاژ، خط انتقال و توزيع آب كشاورزي سد گلفرج مدیر پروژه 1390
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اجراي ساختمانهاي ايستگاه پمپاژ اصلي و ساختمانهاي اداري شبكه آبياري و زهكشي سد سهند مدیر پروژه 1388
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اجرای شبکه آبیاری تحت فشار داخل مزارع و ایستگاههای پمپاژ و نیرو رسانی شبکه آبیاری و زهکشی سد سهند مدیر پروژه 1387
شركت آب منطقه اي اردبیل  عملیات اجرائی احداث مخازن 2000 متر معکبی و خطوط انتقال مشکین  مدیر پروژه 1386
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی یک مدیر پروژه 1384
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب   احداث چند راهه و اتاق فرمان مجتمع تفکیک پارسی کلاستر  مدیر پروژه 1382
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میانه مدیر پروژه 1378
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي اجرای عملیات لایروبی و لوله گذاری فاضلاب و مخزن سپتیک کندوان مدیر پروژه 1377
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي احداث خط انتقال فاضلاب شهر سراب مدیر پروژه 1377
شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربی  احداث قسمتی از خط انتقال فاضلاب مهاباد مدیر پروژه 1376
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي   احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرک ارم تبریز مدیر پروژه 1375
پتروشیمی تبریز امور مهندسی مهندس ارشد ابزار دقیق وکنترل 1369

 

 کارفرماي پروژه

نوع و فعالیت کاری

سمت

تاریخ شروع

دانشگاه علوم پزشکی تبریز اجرای سازه بتنی و دیوارهای پیرامونی ساختمان اداری معاونت بهداشت مدیر پروژه 1394
شرکت پالایش نفت تبریز  ساخت، نصب و آماده بهره‌برداری نمودن تجهیزات پروژه اختلاط روغن شرکت پالایش نفت تبریز مدیر پروژه 1394
شرکت پالایش نفت تبریز ساخت و نصب بخشی از پروژه اختلاط روغن شرکت پالایش نفت تبریز مدیر پروژه 1393
شرکت پالایش نفت تبریز ساخت و تجهیز واحد آسفالت شرکت پالایش نفت تبریز مدیر پروژه 1392
 سازمان آب و برق استان خوزستان عمليات اجرائي شبكه فرعي آبياري و زهكشي ناحيه عمراني داريون سه مياناب شوشتر( تهيه و نصب كانالت) مدیر پروژه 1389
 سازمان آب و برق استان خوزستان اجرای زهکشهای اضطراری حاشیه دایکهای سد انحرافی رامشیر  مدیر پروژه 1387
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب  پروژه  تغییر مسیر4323 مترخط لوله زیر زمینی "42 نفت سنگین درمحدوده سدخاکی رامشیر به روشPC مدیر پروژه 1385
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب احداث 15 کیلومتر خط لوله  12 اینچ نفت از مایل 40 تا پالایشگاه گاز مایع ماهشهربروش EPC مدیر پروژه 1383
سازمان مهندسي اجرائي نزسا   اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و تکمیل ابنیه سالن 101پروژه شهید کریمی مدیر پروژه 1380
وزارت معادن و فلزات نصب و راه اندازی کارخانه تلغیظ فسفات بافق سرپرست واحد برق   1378
پتروشیمی تبریز امور مهندسی مهندس ارشد برق 1369

  شرکت روان سازان آذر